Oferta

 • Rozliczanie podatku do 5 lat wstecz
 • Zameldowanie w urzędzie gminy
 • Złożenie wniosku o BSN
 • Wystąpienie z wnioskiem o kod DigiD
 • Zamówienie dostawcy prądu, gazu, wody, internetu
 • Wybranie właściwego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego, do czynszu i na dziecko
 • Wystąpienie z wnioskiem o zasiłek dla bezrobotnych
 • Tłumaczenie pism, pisanie odwołań i redagowanie życiorysów
 • Prowadzenie księgowości dla jednoosobowych firm (ZZP)